رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

اهم فعالیت‌ها و وظایف معاونت آموزشی دانشکده به شرح زیر می‌باشند:

 • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
 • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
 • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
 • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
 • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
 • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
سيد اميرحسين گلي

علوم و صنایع غذایی
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
 • 031-33913357
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 031-33913361
رسول احمدی

مهندسی آب
کارمند, کارشناس آموزشی و دانشجویی, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913426
 • 031-33913360
 • بررسي گزارش 78( 30 شهریور 1400 )
 • پيش ترم تير1400( 19 تیر 1400 )
 • راهنمای درخواست در سیستم گلستان

  پیوست اندازه
  ارزیابی الکترونیکی دروس 186.44 کیلوبایت
  درخواست انتقال به صورت مهمان 124.8 کیلوبایت
  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 94.43 کیلوبایت
  حذف اضطراری 69.43 کیلوبایت
  لیست گزارشات مهم دانشجویی 35.77 کیلوبایت
  درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم 668.76 کیلوبایت
  ثبت نام اصلی 190.65 کیلوبایت
  ثبت نام مقدماتی 263.38 کیلوبایت
  تسویه حساب دانشجو 279.98 کیلوبایت

  تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

  تحت نظارت وف بومی