رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

اهم فعالیت‌ها و وظایف معاونت آموزشی دانشکده به شرح زیر می‌باشند:

 • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
 • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
 • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
 • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
 • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
 • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
  محمد شایان نژاد

  مهندسی آب
  معاون آموزشی, هیات علمی, دانشیار
  • 031-33913447
  محمد شاه سنایی

  علوم خاک
  کارمند, کارشناس آموزشی, کارشناس آزمایشگاه
  • 031-33913486
  صدیقه معینی
  مسؤل دفتر معاونت آموزشی

  کارمند, کارشناس آموزشی
  • 031-33913361

  بزنامه زمان بندی

  پیوست اندازه
  علوم خاک (107.6 کیلوبایت) 107.6 کیلوبایت
  مهندسی آب (199.85 کیلوبایت) 199.85 کیلوبایت
  مهندسی بیوسیستم (293.9 کیلوبایت) 293.9 کیلوبایت
  علوم دامی (643.6 کیلوبایت) 643.6 کیلوبایت
  علوم و صنایع غذایی (285.5 کیلوبایت) 285.5 کیلوبایت
  گیاه پزشکی (532.06 کیلوبایت) 532.06 کیلوبایت
  گیاه پزشکی 1401 (132.45 کیلوبایت) 132.45 کیلوبایت
  علوم باغبانی (124.72 کیلوبایت) 124.72 کیلوبایت

  فرم های آموزشی

  پیوست اندازه
  فرم اعلام نمره درس پروژه (32.5 کیلوبایت) 32.5 کیلوبایت
  فرم درخواست امتحان مجدد (130.17 کیلوبایت) 130.17 کیلوبایت
  فرم درخواست پیش ترم (127.62 کیلوبایت) 127.62 کیلوبایت
  فرم درخواست ثبت پروژه (63.9 کیلوبایت) 63.9 کیلوبایت
  فرم درخواست ثبت کارآموزی (52.81 کیلوبایت) 52.81 کیلوبایت
  فرم موافقت کارآموزی (31.5 کیلوبایت) 31.5 کیلوبایت
  فرم معرفی دانشجو برای کارآموزی (169.34 کیلوبایت) 169.34 کیلوبایت
  فرم درخواست حذف پزشکی یا مجاز درس (137.25 کیلوبایت) 137.25 کیلوبایت
  فرم درخواست مطالعه آزاد (124.82 کیلوبایت) 124.82 کیلوبایت
  فرم درخواست استثنا (116.86 کیلوبایت) 116.86 کیلوبایت
  فرم ارزشیابی کارآموزی (3.11 مگابایت) 3.11 مگابایت

  راهنمای درخواست در سیستم گلستان

  پیوست اندازه
  ارزیابی الکترونیکی دروس (186.44 کیلوبایت) 186.44 کیلوبایت
  درخواست انتقال به صورت مهمان (124.8 کیلوبایت) 124.8 کیلوبایت
  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (94.43 کیلوبایت) 94.43 کیلوبایت
  حذف اضطراری (69.43 کیلوبایت) 69.43 کیلوبایت
  لیست گزارشات مهم دانشجویی (35.77 کیلوبایت) 35.77 کیلوبایت
  درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم (668.76 کیلوبایت) 668.76 کیلوبایت
  ثبت نام اصلی (190.65 کیلوبایت) 190.65 کیلوبایت
  ثبت نام مقدماتی (263.38 کیلوبایت) 263.38 کیلوبایت
  تسویه حساب دانشجو (279.98 کیلوبایت) 279.98 کیلوبایت

  آیین‌نامه‌های آموزشی

  پیوست اندازه
  آیین‌نامه آموزشی دانشجویان ورودی قبل از 91 (52.08 کیلوبایت) 52.08 کیلوبایت
  آیین‌نامه مهمان و انتقال (112.61 کیلوبایت) 112.61 کیلوبایت
  آیین نامه پروژه کارشناسی (99.36 کیلوبایت) 99.36 کیلوبایت
  دستورالعمل مهمان و انتقال (55.24 کیلوبایت) 55.24 کیلوبایت
  خلاصه مقررات (64.96 کیلوبایت) 64.96 کیلوبایت
  شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دانشجویان ورودی 91 به بعد (169.78 کیلوبایت) 169.78 کیلوبایت
  شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دانشجویان ورودی 94 به بعد (2.82 مگابایت) 2.82 مگابایت

  تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان

  پیوست اندازه
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 1402-1401 (281.61 کیلوبایت) 281.61 کیلوبایت
  تقويم هفتگی آموزشي سال تحصيلي 1402-1401 (667.94 کیلوبایت) 667.94 کیلوبایت
  تقويم آموزشي سال تحصيلي 1401-1400 (242.35 کیلوبایت) 242.35 کیلوبایت
  تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان - نيمسال اول سال تحصيلی 1400-1399 (157.55 کیلوبایت) 157.55 کیلوبایت

  تحت نظارت وف ایرانی