رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش

اهم فعالیت‌ها و وظایف معاونت آموزشی دانشکده به شرح زیر می‌باشند:

 • انجام امور آموزشی: ثبت نام، ترمیم، ثبت نام مقدماتی، حذف اضطراری، امتحانات در طول هر ترم و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • انجام و پیگیری مصوبات شورای برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه.
 • هماهنگی بین گروه‌های آموزشی و همکاری با اساتید راهنما و مدیران محترم گروه‌ها از بدو پذیرش تا صدور صورتجلسه فارغ‌التحصیلی.
 • بررسی روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروطی، سنوات و تعداد واحد اخذ شده.
 • تنظیم صورتجلسه فارغ‌التحصیلی دانشجویان و اعلام فراغت از تحصیل به اداره کل آموزش.
 • رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال.
 • بررسی درخواست متقاضیان تغییر رشته.
 • انجام امور مربوط به ارتقای مرتبه و پایه اساتید محترم.
محمد شایان نژاد

مهندسی آب
معاون آموزشی, هیات علمی, استاد
 • 031-33913456
محمد شاه سنایی

علوم خاک
کارمند, کارشناس آموزشی, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913486
صدیقه معینی
مسؤل دفتر معاونت آموزشی

کارمند, کارشناس آموزشی
 • 031-33913361

برنامه زمان بندی

پیوست اندازه
مهندسی آب 199.85 کیلوبایت
علوم باغبانی 181.55 کیلوبایت
مهندسی بیوسیستم 51 کیلوبایت
علوم خاک 127.93 کیلوبایت
علوم و صنایع غذایی 310.46 کیلوبایت
علوم دامی 462.46 کیلوبایت
گیاه پزشکی 1401 156.68 کیلوبایت

راهنمای درخواست در سیستم گلستان

پیوست اندازه
ارزیابی الکترونیکی دروس 186.44 کیلوبایت
درخواست انتقال به صورت مهمان 124.8 کیلوبایت
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 94.43 کیلوبایت
حذف اضطراری 69.43 کیلوبایت
لیست گزارشات مهم دانشجویی 35.77 کیلوبایت
درخواست مرخصی تحصیلی و حذف ترم 668.76 کیلوبایت
ثبت نام اصلی 190.65 کیلوبایت
ثبت نام مقدماتی 263.38 کیلوبایت
تسویه حساب دانشجو 279.98 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی