رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

به منظور تقويت و ترويج فرهنگ و اخلاق علمي در دانشگاه، ارتقاء سطح آموزشي دانشجويان از طريق آموزش‌هاي فراتر از سرفصل‌هاي موجود، حمايت و تقويت تحقيق و پژوهش‌هاي دانشجويي، ايجاد محيط با نشاط علمي و افزايش جذابيت براي حضور دانشجويان در فعاليت‌هاي فوق برنامه علمي، ترويج فرهنگ كار علمي گروهي و فرهنگ‌سازي براي حركت دانشجويان در راستاي توسعه علمي كشور، اداره فعاليت‌هاي علمي دانشگاه طبق معاونت فرهنگی- دانشجویی تشكيل و به فعاليت مي‌پردازد.

مهمترین اهداف و وظایف معاونت فرهنگی- دانشجویی دانشکده عبارتند از:

  • بررسي نهايي طرح‌ اوليه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي انجمن علمي دانشكده و ارسال آن به اداره فعاليت‌هاي علمي. در اين بررسي بايستي كليات طرح مورد توجه قرار گيرد.
  • نظارت بر عملكرد انجمن‌هاي علمي دانشكده توسط گزارش‌هاي فصلي ارائه شده توسط كميته انجمن علمي دانشكده و ارسال اين گزارش به اداره فعاليت‌هاي علمي.
  • پيشنهاد اعضاي كميته فعاليت‌هاي علمي دانشكده به مدير اداره فعاليت‌هاي علمي دانشگاه براي انتصاب.
  • نظارت بر كميته انجمن‌ علمي دانشكده توسط صورت جلسه‌هاي تنظيم شده در اين كميته.
  • فراهم كردن و تسهيل استفاده دانشجويان از امكانات دانشكده، براي اجراي يك طرح مصوب.
  • پرداخت كار دانشجويي به اعضاي دانشجويي كميته انجمن‌ علمي دانشكده.
  • معرفي استاد مشاور فعال انجمن‌ علمي دانشكده براي كسب امتياز فرهنگي (تشخيص فعال بودن استاد مشاور با توجه به صورت جلسه‌هاي تنظيم شده در كميته انجمن‌هاي علمي دانشكده است).
  • صدور مجوز براي انجام طرح‌هاي درون دانشكده و درخواست مجوز از مدير اداره فعاليت‌هاي علمي براي برنامه‌هايي كه مخاطب آن‌ها فراتر از دانشكده است (در صورت صدور مجوز براي طرح‌هاي داخل دانشكده، اطلاع رساني به سرپرست اداره فعاليت‌هاي علمي لازم است).

 

علیرضا علی پور

توسعه روستایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
  • 031-33913439

تحت نظارت وف ایرانی