رفتن به محتوای اصلی
x

جدول زمان برگزاري امتحانات ميان ترم دروس پرجمعيت نيمسال 4002

 به پيوست جدول زمان برگزاري امتحانات ميان‌ترم دروس پرجمعيت ترم 4002 مصوب در شوراي آموزشي دانشگاه مورخ 4/ 8/ 1400 براي استحضار  و اطلاع رساني خدمت شما ارسال مي‌شود. 

تحت نظارت وف بومی