رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1399/12/16

 

دویست و چهل و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/12/16 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر عبدالمجید اسلامی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر رامین جوادی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر عبدالرضا کبیری سامانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی