رفتن به محتوای اصلی
x
نام دانشجو عنوان رساله اساتید راهنما
احسان نصرنيا مدل‌سازي رياضي و بهينه‌سازي فرآيند خشك كردن متناوب شلتوك با در نظر گرفتن انرژي مصرفي و مفهوم گذار شيشه‌اي دكتر مرتضي صادقي
طرح های پژوهشی

تحت نظارت وف ایرانی