رفتن به محتوای اصلی
x
دانشجو موظف است دانش پایه لازم برای استفاده از ابزارهای تحقیقاتی را تحت نظر استاد راهنما فرا گیرد و فقط در حیطه کار مصوب رشته تحصیلی خود در آزمایشگاه مشغول به کار گردد و بدون هماهنگی و اطلاع در دیگر زمینه های مرتبط با دانش، مسئولیت و وظیفه خود در محیط آزمایشگاه، اموری را بر عهده نگیرد. لازم به ذکر است دانشجو باید به مقرارت زیر آگاه باشد:
  • پوشیدن روپوش سفید در آزمایشگاه الزامی است.
  • از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه پرهیز نمایید.
اشتراک در

تحت نظارت وف ایرانی