رفتن به محتوای اصلی
x
طرح های پژوهشی
جلسات دفاع
نام و نام خانوادگی
ثريا مهدوي
رشته تحصیلی
اصلاح نباتات
عنوان رساله
تحليل ژنتيكي و مولكولي صفات فيزيولوژيك، عملكرد و كيفيت دانه گندم نان تحت تاثير گرماي انتهاي فصل
تاریخ دفاع
ساعت دفاع
10
مکان
سالن اجتماعات دانشكده كشاورزي

تحت نظارت وف ایرانی