رفتن به محتوای اصلی
x
نام دانشجو عنوان رساله اساتید راهنما
عبداله رنجبر كارآيي جاذب هاي تهيه شده از ساقه كلزاي اصلاح شده با نانوذرات اكسيد آهن مغناطيسي براي حذف آلاينده هاي نيترات و سرب از محلول هاي آبي

دكتر منوچهر حيدرپور

دكتر سيد سعيد اسلاميان

 

طرح های پژوهشی

تحت نظارت وف ایرانی