رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه ها

آزمایشگاه عمومي

آزمايشگاه عمومي دانشکده کشاورزي در سال 1392 با هدف ارائه خدمات آزمايشگاهي تاسيس گرديد.

آزمايشگاه ژنوميكس كاربردي

مطالعه و بررسی عملکرد ژن ها

ژنومیکس محاسباتی گیاهی

مطالعه توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی

آزمایشگاه گروه ۲

متن آزمایشگاه گروه ۲

تحت نظارت وف ایرانی