مسؤل: دکتر ابوذر سورنی

- مطالعه توالی های ژنومی و ترنسکریپتومی

- بیوانفورماتیک - توسعه ابزارهای نوین

تلفن: 33913411-031

وبسایت

 

 

 

 

 

كارگاه توسعه روستایی

مسؤل: مهندس سودابه سرايي

شماره تماس: 33913355-031

لیست امکانات موجود

- ده دستگاه كامپيوتر

- بورد هوشمند

- ويدئو پروژكتور

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مهران آقارخ

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 33913464-031

پست الکترونیک: agharokh@yahoo.com

لیست امکانات موجود

آون خشک کن.

کوره دمای بالا.

مسئول آزمایشگاه:

مهندس حجت الله ضیایی

تلفن: 03133913514

پست الکترونیک:h_ziaie@yahoo.com 

لیست امکانات موجود

دستگاه جوجه کشی

 اندازه گیری وزن تخم مرغ

لیست امکانات موجود:

 انكوباتور معمولي

انكوباتور يخچال‌دار

آون تحت خلاء

بن ماري

ترازو دیجیتال با دقت 0.001

ترانس ولتاژ بالا

خشک‌کن جریان هوای گرم

دستگاه اندازه‌گیری فعاليت آبي

دستگاه آنالیز بافت

لیست امکانات موجود

طیف‌سنج مرئی- فروسرخ نزدیک

پروب‌های فیبر نوری

اسپکتروم آنالایزر

مولد تابع

دستگاه اندازه‌گیری سیگنال ضربه

انواع لیزرها

دوربین دیجیتال

ست آپ‌های عکسبرداری در شرایط کنترل شده

مسؤل:

مهندس سودابه سرايي

شماره تماس: 33913355-031

لیست امکانات موجود

- ده دستگاه كامپيوتر

- بورد هوشمند

- ويدئو پروژكتور

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس مصطفي خزایی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913466

پست الکترونیک: khazaeimostafa@yahoo.com

 

لیست امکانات موجود

مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس بهزاد کیانمهر

کارشناس ارشد زراعت

تلفن: 33913467-031

پست الکترونیک:  b_kianmehr@yahoo.com

لیست امکانات موجود

انکوباتور

یخچال

دستگاه NIR

 مسؤل آزمایشگاه: 

مهندس ابراهیم قناعتی

کارشناس ارشد اصلاح نباتات

تلفن: 03133913464

پست الکترونیک:  ghanaati@yahoo.com

لیست امکانات موجود

 انکوباتور پرورش مگس سرکه

صفحه‌ها