رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه عمومي

Level begin

آزمايشگاه عمومي دانشکده کشاورزي در سال 1392 با هدف ارائه خدمات آزمايشگاهي تاسيس گرديد. تجهيز آزمايشگاه از بدو تاسيس تا کنون همواره ادامه داشته است. هم اکنون آزمايشگاه با دارا بودن دستگاه­هاي پيشرفته آماده ارائه خدمات پژوهشي اعم از اندازه گيري، تجزيه وتحليل نتايج داده ها به کليه پژوهشگران ومحققين مي­باشد.

بعضي از تجهيزات موجود در آزمايشگاه عمومي شامل کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)، آمينو اسيد آنالايزر، کروماتوگرافي گازي (GC) و طيف سنج تحرک يوني (IMS) مي­باشد.

تحت نظارت وف ایرانی