رفتن به محتوای اصلی
x

زراعت و اصلاح نباتات

گروه تولید و ژنتیک گیاهی

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1356 با ایجاد رشته تولیدات گیاهی تشکیل شد. سپس در سال 1363 اولین دوره کارشناسی ارشد در رشته اصلاح نباتات و  1365 کارشناسی ارشد زراعت در این گروه دایر گردید. گروه در سال 1376 موفق به راه‌اندازی مقطع دکتری در رشته اصلاح نباتات و در سال 1384 در مقطع دکتری رشته زراعت شده است.

دوره های آموزشی

 • دوره کارشناسی

بطور کلی، دانشجویان فارغ‌التحصیل در دوره کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات توانایی‌های زیر را کسب خواهند کرد:

بررسی شرایط اقلیمی مناسب برای کشت و پرورش انواع گیاهان زراعی، دارویی و صنعتی.

آشنایی با اصلاح انواع گیاهان زراعی، باغي، صنعتی و دارویی به منظور بهبود عملکرد و اجزاء عملکرد، کیفیت غذایی و همچنین مقاومت به تنش‌های زیستی و غیر زیستی.

تجزيه و تحليل ژنتيکي صفات متنوع مرتبط با تولید و کيفيت در گیاهان.

روش‌های آماری و بیومتری ارزیابی گیاهان در شرایط مزرعه و آزمایشگاه.

مدیریت و بهینه‌سازی مصرف نهاده‌های کشاورزی بویژه کود و بذر.

تعیین شاخص‌های مرتبط با عملکرد کمی و کیفی گیاهان.

 • دوره کارشناسی ارشد

 اين دوره تحصيلات تكميلي در رشته اصلاح نباتات مشتمل بر آموزش و پژوهش علوم و فنون اصلاح ژنتيكي گياهان به كمك علوم وابسته از جمله ژنتيك (اصول، كمي، سيتوژنتيك و مولكولي)، بيومتري (آمار و طرح‌های آزمايشي)، توليد گياهان زراعی (زراعت و فيزيولوژي) و بيوتكنولوژي‌ (کشت سلول و بافت گياهي و مهندسي ژنتيك) می‌باشد. گونه‌هاي مختلف گياهان كه با توجه به اولویت‌های تحقيقاتي كشور و يا ناحيه‌اي خاص داراي توجيه پژوهشي باشند را می‌توان به عنوان گياه مورد نظر براي اجراي پايان نامه دانشجويان مد نظر قرار داد.

هدف برگزاري اين دوره تربيت نيروي انساني با معلومات و مهارت لازم براي آموزش و پژوهش در زمينه اصلاح نباتات می‌باشد.

با توجه به نقش اصلاح نباتات در افزايش توليد گياهان، ضرورت تربيت افراد برخوردار از دانش و مهارت لازم جهت عهده‌دار شدن مسئولیت‌های آموزشي، پژوهشي و اجرایي در زمينه اصلاح نباتات امري بديهي می‌باشد.

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش زراعت در مجموع 32 واحد می‌گذارنند که شامل 20 واحد دروس الزامی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان‌نامه می‌باشند.

 • دوره دکتری

دوره دكتري اصلاح نباتات بالاترين مقطع دانشگاهي در اين رشته است كه به اعطاي مدرك مي‌انجامد و به مجموعه‌اي هماهنگ از دانش‌ها و تكنيك‌هاي اين رشته طي فعاليت‌هاي تحقيقي و علمي- آموزشي منتهي مي‌گردد.

هدف از برگزاري اين دوره تربيت متخصصيني است كه با يادگيري علوم و تكنيك‌هاي مربوطه، بر آثار علمي و روش‌هاي پيشرفته تحقيق دستيابي و بر جديدترين مباني علمي و تحقيقي و نوآوري در اين زمينه ها احاطه يابند. مجموعه اين فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي به پيشرفت و گسترش مرزهاي دانش در رشته اصلي اصلاح نباتات با زمينه‌هاي مهندسي ژنتيك، ژنتيك مولكولي، ژنتيك بيومتري و ژنتيك فيزيولوژيك و سيتولوژيك مي‌انجامد.

تعليم و تربيت نيروهايي كه بتوانند به تدريس و تحقيق در سطوح عالي بپردازند و در تمام زمينه‌هاي علمي و از جمله در رشته اصلاح نباتات از اهميت فوق العاده برخوردار است. امروزه در كليه رشته‌هاي دانش بشري تحقيقات گسترده‌اي انجام مي‌گيرد كه متكي به اندازه‌گيري‌هاي كمي و كيفي دقيق بوده و مستلزم استفاده از روش‌هاي علمي است. لذا ضروت تربيت افرادي كه با تسلط كافي بر علوم مربوط به آمار و احتمالات، روش‌هاي اصلاح نباتات، ژنتيك و زمينه‌هاي مربوطه به عنوان هيأت علمي نيازهاي دانشگاه‌ها كه مركز تأمين نيروي انساني متخصص براي جامعه هستند را تأمين نموده و يا در مؤسسات تحقيقاتي به ريشه يابي مسائل و گسترش مرزهاي دانش در اين رشته بپردازند، كاملاً محرز مي‌باشد.

دانشجویان دکتری گرایش اصلاح نباتات (بیومتری و مولکولی) در مجموع 50 واحد می‌گذارنند که شامل 11 واحد دروس الزامی، 15 واحد دروس انتخابی و 24 واحد رساله دکتری می‌باشند.

 

حسن کریم مجنی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913320-3463
پرویز احسان زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 33913459- 031
احمد ارزانی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913453
محمد حسین اهتمام

تولید و ژنتیک گیاهی
سرپرست تحصیلات تکمیلی, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913427
مرتضی زاهدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913454
محمدرضا سبزعلیان

تولید و ژنتیک گیاهی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913452
قدرت اله سعیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 33913457 -031
حمیدرضا عشقی زاده

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913407
محمد مهدی مجیدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913458
آقافخر میرلوحی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913450
سید علی محمد میرمحمدی میبدی

تولید و ژنتیک گیاهی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913454
مصطفی خزائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913466
بهاره خطائی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913342
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های
توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
 • 031-33913447
مهران کشاورزی

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33912355
بهزاد کیانمهر

تولید و ژنتیک گیاهی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913467

تحت نظارت وف ایرانی