رفتن به محتوای اصلی
x

توسعه روستایی

گروه توسعه روستایی

نظر به اهميت تخصص‌هاي مختلف در برنامه‌ريزي توسعه روستايي، سمت‌دهي به برنامه‌ريزي‌هاي بخشي و استفاده بهينه از نتايج مطالعات انجام شده توسط متخصصين زمينه‌هاي مختلف، وجود افرادي كه توانايي لازم براي تلفيق و هدايت برنامه‌ها و سنجش آنها با اهداف توسعه را داشته باشند، اجتناب‌ناپذير است. اين افراد بايد بتوانند در چارچوب اهداف توسعه ملي، برنامه‌ريزي براي توسعه روستاها را در سطح مياني بعهده گيرند و مسير برنامه‌ريزي و اجرا را از حيث زمان و مكان و كميت و كيفيت كاملا مشخص نمايند. هدف از دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي تعليم و تربيت متخصصاني جامع‌نگر توانمند براي مطالعه، برنامه‌ريزي، ارزشيابي و اجراي فعاليت‌هاي توسعه روستايي است. گروه توسعه روستايي در دانشگاه صنعتي اصفهان براي اولين بار در سال 1377 با اخذ دانشجوي كارشناسي ارشد در دانشكده كشاورزي تشكيل گرديد. اين گروه با هدف بررسي مسايل اقتصادي- اجتماعي موجود در محيط روستايي فعاليت خود را شروع و تاكنون توانسته است دانش‌آموختگان مناسبي را براي عرصه خدمت به مناطق روستايي تربيت نمايد. گرايش دوره كارشناسي ارشد توسعه روستایی در اين گروه مديريت توسعه است كه طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي‌شود.

دوره های آموزشی

  • دوره کارشناسی ارشد

 با توجه به اینکه برنامه‌ریزی توسعه روستایی نیازمند تخصص‌های مختلف است، لذا سمت‌دهی به برنامه‌ریزی بخشی و استفاده بهینه از نتایج مطالعات انجام شده توسط متخصصین زمینه‌های مختلف، وجود افرادی را که توانایی تلفیق و هدایت برنامه‌ها و سنجش آن‌ها با اهداف توسعه روستایی را دارند، اجتناب ناپذیر می‌نماید. این افراد باید در چهارچوب اهداف توسعه ملی برنامه‌ریزی روستایی را در سطح میانی به عهده گیرند و مسیر برنامه‌ریزی و اجرا را از حیث زمان و مکان و کمیت و کیفیت کاملاً مشخص نمایند.

هدف از دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی تعلیم و تربیت متخصصانی جامع نگر برای مطالعه، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و اجرای فعالیت‌های توسعه روستایی و ایجاد توانایی‌های لازم در آن‌ها است.

دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی دارای چهار شاخه توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه کشاورزی و مدیریت توسعه است.

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی با چهار انتخاب آن به شرح زیر است:

تعداد واحدهاي درسي دوره كارشناسي ارشد توسعه روستايي

 

محمد صادق ابراهیمی

توسعه روستایی
مدیر گروه, هیات علمی, استادیار
  • 031-33913446
علیرضا علی پور

توسعه روستایی
سرپرست فرهنگی دانشجویی, هیات علمی, استادیار
  • 031-33913439
علی یوسفی

توسعه روستایی
هیات علمی, استادیار
  • 031-33913442
الهه رضایی
مسئول دفتر گروه های
توسعه روستایی, تولید و ژنتیک گیاهی, علوم باغبانی, مهندسی آب
کارمند
  • 031-33913447
سودابه سرائی
کارشناس ارشد گروه
توسعه روستایی
کارمند
  • 031-33913305
  • 031-33913326

آزمایشگاه گروه ۲

متن آزمایشگاه گروه ۲