رفتن به محتوای اصلی
x

صفحه ساده مالی

معاونت ادراي- مالي دانشكده كشاورزي و امور عمومي دانشكده از قسمت‌هايي چون كارپردازي، حسابداري و مالي، روابط عمومي، جمع‌داري، تأسيسات و نقليه تشكيل شده است. اين قسمت‌ها كه هر كدام داراي مسئول مشخصي مي‌باشند، با همكاري معاون اداري- مالي دانشكده به انجام وظايف خود مي‌پردازند. دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان  به دليل وسعت زياد، تعداد زیاد رشته‌ها، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان داراي حجم بسيار زيادي از فعاليت‌هاي مالي و اداري مي‌باشد كه انجام آن‌ها به عهده اين معاونت مي‌باشد.

اهم وظايف معاونت اداري- مالي دانشكده به شرح زیر می‌باشد:

• نظارت مستقيم بر بودجه دانشكده و هزينه نمودن آن متناسب با نياز گروه‌ها و واحدهاي مختلف دانشكده. لازم به ذكر است كه اين بودجه هر ساله از طرف دانشگاه در اختيار دانشكده قرار مي گيرد.
• تهيه و تنظيم سندهاي مالي و ارسال آن‌ها.
• انجام امور مربوط به كارمندان (منشي دفاتر، كارشناسان و كارگران) دانشكده شامل مرخصي‌ها، ماموريت‌ها و ساعات اضافه‌كاري و پيگيري مسائل و مشكلات آن‌ها.
• نظافت و زيباسازي محيط دانشكده.
• تعمير و نگهداري تأسيسات، تجهيزات و وسايل موجود در دانشكده با همكاري اداره امور عمومي دانشگاه.
• تعمير و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشكده.
• خريد مواد و تجهيزات مورد نياز دانشكده با همكاري اداره تداركات دانشكده.
• رسيدگي به امور سايت‌هاي كامپيوتر دانشكده و تجهيز آن‌ها.
• امور مربوط به اساتيد مدعو شاملرزرو مهمان‌سرا، اياب و ذهاب و ....
• نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منقعد شده مرتبط با فعاليت‌هاي دانشكده شامل تكثير، تعمير تجهيزات، خودروهاي استيجاري و ....
• رسيدگي به امور كلاس‌ها و سالن اجتماعات دانشكده و تجهيز آن‌ها به سيستم‌هاي كامپيوتري و پي سي پروژكتور.
• اختصاص سرويس وسايل نقليه سواري و وانت جهت امور پايان‌نامه‌ها، امور جاري و .....
• نظارت بر پيگيري مشكلات مربوط به سيستم اتوماسيون اداري توسط رابط مربوطه.

مظاهر آیتی پور

مالی
کارمند
  • 03133913326
سیدمهدی موسوی
مدیر امور عمومی - مدیر مالی
مالی, همه بخش ها
کارمند
  • 031-33913325-2921

فرم و آئین‌نامه‌های مالی

پیوست اندازه
فرم هزینه آنالیز و استفاده از آزمایشگاه (157.08 کیلوبایت) 157.08 کیلوبایت
سند هزینه کارگری (210.4 کیلوبایت) 210.4 کیلوبایت
فرم درخواست وسيله نقليه برای فرودگاه (198.57 کیلوبایت) 198.57 کیلوبایت
فرم پرداخت هزینه‌های مربوط به دانشجویان نوبت دوم (166.18 کیلوبایت) 166.18 کیلوبایت
فرم پرداخت هزینه از محل پژوهانه (199.17 کیلوبایت) 199.17 کیلوبایت
فرم پرداخت هزینه‌های مربوط به پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی (206.38 کیلوبایت) 206.38 کیلوبایت
فرم درخواست وسايط نقليه مخصوص دانشجويان (47.54 کیلوبایت) 47.54 کیلوبایت
فرم درخواست وسايط نقليه مخصوص هيأت علمی (10.39 کیلوبایت) 10.39 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی