رفتن به محتوای اصلی
x

صفحه ساده مالی

معاونت ادراي- مالي دانشكده كشاورزي و امور عمومي دانشكده از قسمت‌هايي چون كارپردازي، حسابداري و مالي، روابط عمومي، جمع‌داري، تأسيسات و نقليه تشكيل شده است. اين قسمت‌ها كه هر كدام داراي مسئول مشخصي مي‌باشند، با همكاري معاون اداري- مالي دانشكده به انجام وظايف خود مي‌پردازند. دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان  به دليل وسعت زياد، تعداد زیاد رشته‌ها، اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان داراي حجم بسيار زيادي از فعاليت‌هاي مالي و اداري مي‌باشد كه انجام آن‌ها به عهده اين معاونت مي‌باشد.

اهم وظايف معاونت اداري- مالي دانشكده به شرح زیر می‌باشد:

• نظارت مستقيم بر بودجه دانشكده و هزينه نمودن آن متناسب با نياز گروه‌ها و واحدهاي مختلف دانشكده. لازم به ذكر است كه اين بودجه هر ساله از طرف دانشگاه در اختيار دانشكده قرار مي گيرد.
• تهيه و تنظيم سندهاي مالي و ارسال آن‌ها.
• انجام امور مربوط به كارمندان (منشي دفاتر، كارشناسان و كارگران) دانشكده شامل مرخصي‌ها، ماموريت‌ها و ساعات اضافه‌كاري و پيگيري مسائل و مشكلات آن‌ها.
• نظافت و زيباسازي محيط دانشكده.
• تعمير و نگهداري تأسيسات، تجهيزات و وسايل موجود در دانشكده با همكاري اداره امور عمومي دانشگاه.
• تعمير و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشكده.
• خريد مواد و تجهيزات مورد نياز دانشكده با همكاري اداره تداركات دانشكده.
• رسيدگي به امور سايت‌هاي كامپيوتر دانشكده و تجهيز آن‌ها.
• امور مربوط به اساتيد مدعو شاملرزرو مهمان‌سرا، اياب و ذهاب و ....
• نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منقعد شده مرتبط با فعاليت‌هاي دانشكده شامل تكثير، تعمير تجهيزات، خودروهاي استيجاري و ....
• رسيدگي به امور كلاس‌ها و سالن اجتماعات دانشكده و تجهيز آن‌ها به سيستم‌هاي كامپيوتري و پي سي پروژكتور.
• اختصاص سرويس وسايل نقليه سواري و وانت جهت امور پايان‌نامه‌ها، امور جاري و .....
• نظارت بر پيگيري مشكلات مربوط به سيستم اتوماسيون اداري توسط رابط مربوطه.

مظاهر آیتی پور

مالی
کارمند
  • 03133913326
سیدمهدی موسوی
مدیر امور عمومی - مدیر مالی
مالی, همه بخش ها
کارمند
  • 031-33913325-2921

تحت نظارت وف ایرانی