رفتن به محتوای اصلی
x

پژوهشگران برتر 2% اسکوپوس دانشکده کشاورزی

با اعلام اسامی پژوهشگران برتر 2% اسکوپوس، چهار عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان درجمع این پژوهشگران برتر قرار گرفتند.

دکتر احمد ارزانی استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دکتر سعید اسلامیان استاد گروه مهندسی آب، دکتر میلاد فتحی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی و دکتر شمس اله ایوبی استاد گروه علوم خاک به عنوان پژوهشگران برتر 2% اسکوپوس دانشکده کشاورزی معرفی شدند

اسکوپوس 2

تحت نظارت وف ایرانی