رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان عضویت در کانون دانش آموختگان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

 دانش‌آموختگان هر دانشگاه سرمایه‌های گرانقدر انسانی می‌باشند که هویت حرفه‌ای و تخصصی آنها در دانشگاه شکل گرفته است. کانون دانش‌آموختگان به‌ منظور تحکیم رابطه دوطرفه مفید و مؤثر بین دانشکده کشاورزی و دانش‌آموختگان، مأموریت دارد تا با همکاری و مساعدت دانش آموختگان یک تعامل سازنده دوسویه ایجاد و به آن استمرار بخشد. با ایجاد این رابطه پویا انتظار می‌رود که بخش عظیمی از استعدادها و ظرفیت‌های نهفته در زمینه‌های مختلف علمی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و غیره که می‌تواند سبب رشد و شکوفایی کشور گردد به‌ کار گرفته شود.

  •     جمع آوری، حفظ و به روزرسانی اطلاعات کلیه دانش آموختگان دانشگاه؛
  •     ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و دانشگاه؛
  •     برگزاری دورهمی های منظم برای دانش آموختگان؛
  •     اطلاع رسانی فرصت های شغلی به دانش آموختگان؛
  •     تلاش برای ارتقای علمی و فنی دانش آموختگان ؛
  •     توسعه روابط بین المللی از طریق ارتباط با دانش آموختگان خارج از کشور؛
  •     بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقای علمی و فنی دانشگاه؛
  •     ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز علمی و اجرایی و صنعت.

لذا از کلیه دانش آموختگان دعوت می شود تا با عضویت در این کانون به ارتقا، تقویت و تحکیم این رابطه کمک کنند.

مشاهده تسهیلات عضویت و ثبت نام از طریق :

https://agri.iut.ac.ir/fa/form/membership