رفتن به محتوای اصلی
x

سيزدهمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سيزدهمين دوره از كنفرانس هاي سالانه خود را با موضوع چالش ها و راهكارهاي تحول كشور بر اساس سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در روزهاي 26 و 27 ارديبهشت ماه 1403 به صورت تركيبي (حضوري - مجازي) برگزار نمايد.

تحت نظارت وف ایرانی