رفتن به محتوای اصلی
x

تقاضاي حذف ترم 992 بدون احتساب در سنوات دانشجويان ارشد و دكتري

با سلام

احتراما در جهت كمك به دانشجويان تحصيلات تكميلي به علت ادامه و تشديد شرايط و محدوديت هاي ناشي از بيماري كوويد 19، كميته منتخب تحصيلات تكميلي دانشگاه با تقاضاي حذف ترم 992 بدون احتساب در سنوات دانشجويان ارشد و دكتري كه در مرحله پژوهشي بوده و موضوع پارساي آن ها عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) است و حذف ترم بدون احتساب در سنوات از 982 تا كنون نداشته و همچنين در محدوده سنوات مجاز باشند مساعدت خواهد نمود. بر اين اساس خواهشمند است ضمن اطلاع رساني به كليه دانشجويان واجد شرايط، درخواست هاي مربوطه را اخذ و بررسي و در صورت تاييد حداكثر تا 15مرداد ماه 1400 به اين اداره ارسال فرماييد. مجددا تاكيد مي شود فقط درخواست هاي حائز جميع شرايط زير پس از تاييد به اين مديريت ارسال شود:

  • دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي هاي 97 و 98 كه در ترم 99-2 فقط درس پايان نامه را داشته اند.

يا دانشجويان دكترايي كه تا قبل از نيمسال 99-2 آزمون جامع آموزشي خود را با موفقيت گذرانده، در مرحله انجام امور مربوط به رساله خود بوده و سنوات مجاز تحصيلي آن ها به پايان نرسيده باشد.

  • موضوع پارساي دانشجو عمدتا آزمايشگاهي (كارگاهي) باشد.
  • دانشجو حذف ترم بدون احتساب در سنوات به هر عنوان از نيمسال 982 تا كنون نداشته باشد.
  • درخواست و دلايل دانشجو مورد تاييد استاد راهنما و دانشكده باشد.

باسپاس محمدرضا تابان

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه