رفتن به محتوای اصلی
x

تاريخ دفاع دانشجويان مشمول نظام وظيفه در ترم 1-1400

پيرو اطلاع رساني پيشين درخصوص تمديد تاريخ دفاع دانشجويان تحصيلات تكميلي در ترم جاري تا 23 / 12 / 1400 لازم به ذكر است كه طبق اعلام سازمان نظام وظيفه، دانشجويان مشمول نظام وظيفه در ترم 1-1400 تا تاريخ 30 / 11 / 1400 مهلت دفاع و فارغ التحصيلي داشته و درغير اينصورت مشمول غيبت خواهند شد. لذا خواهشمند است دانشجويان مشمول جهت دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد حداكثر تا تاريخ 19 / 11 / 1400 و جهت دفاع از رساله دكتري حدكثر تا تاريخ 12 / 11 / 1400 نسبت به تحويل پايان نامه يا رساله خود به تحصيلات تكميلي دانشكده و اخذ مجوز دفاع اقدام نمايند.

تحت نظارت وف ایرانی