رفتن به محتوای اصلی
x

بسندگی زبان

"  اطلاعيه  "

 

به اطلاع دانشجويان دوره دكتري ورودي 97-1401 ميرساند بر اساس مصوبه مورخ 26/11/1401 شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه در خصوص اجراي بند 1ماده 2شيوه نامه بسندگي زبان لازم است گواهينامه شركت در آزمون زبان خارجي را پس از تاييد استاد راهنما به دفتر سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده براي ثبت در سامانه گلستان ارائه نمايند.

 

تحت نظارت وف ایرانی