رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه "معرفی آیین نامه های دانشجویان استعداد درخشان"

به منظور آشنایی دانشجویان دانشکده کشاورزی با تسهیلات موجود برای دانشجویان استعداد درخشان، کارگاه آشنایی با آیین نامه های دو رشته ای، کهاد و 16 واحد رایگان با حضور جناب آقای دکتر گلی، معاون محترم آموزشی دانشکده کشاورزی و سرکار خانم دکتر سلطانی زاده، مسئول محترم استعداد درخشان دانشکده کشاورزی در تاریخ 2 شهریور ماه 1400 برگزار شد.

تحت نظارت وف ایرانی