رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه 2 برگزاري جلسات دفاع

احتراما به پيوست اطلاعيه برگزاري جلسات دفاع از پارساهاي دانشجويي در تابستان جاري (3-1401) جهت استحضار همكاران محترم هيات علمي و اطلاع رساني مناسب به دانشجويان تقديم مي گردد.

تحت نظارت وف ایرانی