رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعيه مهم درس كارگاه بهداشت و ايمني عمومي

احتراما پيرو هماهنگي صورت گرفته با آزمايشگاه مركزي دانشگاه به پيوست اطلاعيه مهم كارگاه بهداشت و ايمني عمومي جهت استحضار همكاران محترم هيات علمي و اطلاع رساني مناسب به دانشجويان تقديم مي گردد.
فایل

تحت نظارت وف ایرانی