رفتن به محتوای اصلی
x

آخرين مهلت تعيين زمان دفاع براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در ترم 4002

به استحضار مي رساند آخرين مهلت دفاع دانشجويان  تحصيلات تكميلي براي فراغت از تحصيل در نيمسال دوم سال تحصيلي 1400-1401  پايان شهريور 1401  مي‌باشد. لذا آخرين مهلت تعيين زمان دفاع براي دانشجويان كارشناسي ارشد در ترم جاري، 10 /6 /1401  و براي دانشجويان دكتري 1 / 6 / 1401 می باشد

تحت نظارت وف ایرانی