رفتن به محتوای اصلی
x

علوم دامی

گروه علوم دامی

گروه علوم دامی از سال 1356 با عنوان تولید و فرآورده‌های دامی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در مقطع کارشناسی آغاز کرد. سپس با نام مهندسی علوم  دامی در سال 1371 در مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش تغذیه دام و اصلاح نژاد دام به کار خود ادامه داد. در سال 1377مقطع دکتری علوم دامی در دو گرایش تغذیه طیور و تغذیه نشخوارکنندگان و در سال 1388 گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام و سپس درسال 90 گرایش فیزیولوژی دام نیز به مقطع دکتری اضافه گردید. هم اکنون این گروه دارای 2 استاد، 1 دانشیار، 6 استادیار و 2 بورسیه و همچنین 3 کارشناس می‌باشد. از جمله امکانات گروه علوم دامی می‌توان به 7  آزمایشگاه تخصصی و مزرعه تحقیقاتی لورک اشاره نمود. با توجه به جایگاه علوم دامی در توسعه صنعت دام و تولیدات دامی، گروه علوم دام دانشگاه صنعتی اصفهان با مراکز صنعتی و پژوهشی متعددی در استان اصفهان و کشور در ارتباط بوده و در راستای چشم‌اندازها و اهداف تعیین شده، طرح‌های پژوهشی خود را اجرا می‌نماید.

دوره های آموزشی

 • دوره کارشناسی

دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم دامي در جهت تربیت کارشناسانی است که قادر باشند در جهت افزایش تولید و استفاده حداکثر از منابع بالقوه کشور مؤثر باشند و بصورت یک دوره آموزشی 4 ساله در سیستم آموزشی دانشگاه صنعتی اصفهان و نظام آموزشی کشور تعریف شده است.  با توجه به ظرفیت دام و طیور کشور لازم است با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه کارشناسان رشته علوم دامی در جهت افزایش کمی و کیفی تولید اقدام گردد. از این رو نیاز به تربیت افرادی است که بتوانند با بکارگیری دانش خود در زمینه علوم پایه، دروس اصلی و تخصصی علوم دام در واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی دامپروری، واحدهای اجرایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و به عنوان مربی در مراکز آموزش کشاورزی انجام وظیفه نمایند. دانشجویان این دوره برای فراغت از تحصیل نیاز به گذرانیدن 140 واحد درسی در چهار سال (هشت نیمسال تحصیلی) دارند.

 • دوره کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد- گرایش فیزیولوژی

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد مهندسی علوم دام- گرایش فیزیولوژی با فراگيري آموزش‌هاي لازم در زمینه فیزیولوژی دام، کارکرد و وظیفه اندام ها و دستگاه های بدن و چگونگی ارتباط و تاثیر پذیری آنها از عوامل تغذیه ای و محیطی توانایی‌های لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه این گرایش از علوم دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در این رشته تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه فیزیولوژی  دامی و عملکرد دستگاه های بدن را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیلی، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

دوره کارشناسی ارشد- گرایش تغذیه دام

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد علوم دام- گرایش تغذیه دام با فراگيري آموزش‌هاي لازم در زمینه مربوط به علوم و تکنولوژی غذا و تغذیه و فرآوری های خوراک دام توانایی‌های لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه علوم دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در زمینه تغذیه دام های مختلف  تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تولید محصولات دامی را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

دوره کارشناسی ارشد- گرایش اصلاح نژاد

دانشجویان دوره كارشناسي ارشد علوم دام- گرایش اصلاح نژاد با فراگيري آموزش‌هاي لازم در زمینه مربوط به علم، اهداف، استراتژی ها و ابزارهای اصلاح نژاد دام توانایی‌های لازم براي آموزش، پژوهش و خدمات در زمینه اصلاح نژاد دام را کسب خواهند نمود. نظر به اینکه علوم دامی از مهم ترین شاخه های کشاورزی در رابطه با تولید محصولات دامی است، تربیت افرادی که بتوانند در زمینه تغذیه دام های مختلف  تخصص لازم را کسب نموده، مسئولیت امور مختلف آموزشی، تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تولید محصولات دامی و دام های برتر را بعهده بگیرند، کاملا ضروریست. دانشجویان پذیرفته شده در دوره كارشناسي ارشد علوم دامی با گذرانیدن 26 واحد درسی شامل 14 واحد دروس الزامی و 12 واحد دورس انتخابی و همچنین 6 واحد پایان نامه فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان پس از اتمام دروس نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. بعد از گذشت دو سال تحصیل، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.

 • دوره دکتری

دوره دکتری- گرایش فیزیولوژی

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش فیزیولوژی ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش ها و تکنیک های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه فیزیولوژی رشد، تولید مثل و رویان و اثرات متقابل تغذیه و فیزیولوژی  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ‌التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

دوره دکتری- گرایش تغذیه دام

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش تغذیه ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش ها و تکنیک های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه تغذیه و خوراک دام، فن آوری و فرآوری مواد خوراکی و اثرات آنها بر عملکرد دام  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

دوره دکتری- گرایش اصلاح نژاد

دوره دکترای تخصصی علوم دامي- گرایش اصلاح نژاد ارائه مجموعه ای هماهنگ از دانش‌ها و تکنیک‌های نوین این گرایش بر اساس آموزش و پژوهش در علوم و تکنیک های مربوطه می باشد، که به اعطای مدرک دانشگاهی می‌انجامد. هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصینی است که با یادگیری علوم و تکنیک های درج شده در آثار علمی و روش های پیشرفته تحقیق در زمینه ژنتیک و اصلاح نژاد دام، به جدیدترین مبانی علمی و تحقیقی و نوآوری در زمینه تغییرات روند ژنتیک و ایجاد دام‌های مقاوم و برتر و  اثرات شناسایی و گزینش ژن‌های مختلف بر عملکرد دام  احاطه یابند. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره دکتری بطور متوسط چهارسال و حداکثر شش سال می‌باشد که شامل دو مرحله آموزش و پژوهش جهت تدوین رساله است. فارغ التحصیلان این دوره با کسب دانش، فنون و مهارتهای لازم قادرند در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی در سمت عضو هیئت علمی به امر آموزش و پژوهش بپردازند.

تعداد واحدهای درسی دوره دکتری حداقل 42 و حداکثر 50 واحد است.

 

سعید انصاری مهیاری

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913505
عباس پاکدل

علوم دامی
رئیس دانشکده, هیات علمی, استاد
 • 031-33913435
احمد ریاسی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
 • 33913353 -0311
علی صادقی سفیدمزگی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913507
محمد صدقی

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913511
ابراهیم قاسمی

علوم دامی
مدیر گروه, هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913500
غلام رضا قربانی

علوم دامی
هیات علمی, استاد
 • 031-33913506
رسول کوثر

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913490
امیرحسین مهدوی

علوم دامی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913501
فرزاد هاشم زاده

علوم دامی
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913475
مجتبی ارجمندفر

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913514
حمید خشوعی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913315
جواد ملکی
تکنسین آزمایشگاه
علوم دامی
کارمند
 • 031-33913513
محمدرضا ناجی

علوم دامی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913518

تحت نظارت وف ایرانی