آزمايشگاه عمومي دانشکده کشاورزي در سال 1392 با هدف ارائه خدمات آزمايشگاهي تاسيس گرديد. تجهيز آزمايشگاه از بدو تاسيس تا کنون همواره ادامه داشته است. هم اکنون آزمايشگاه با دارا بودن دستگاه­هاي پيشرفته آماده ارائه خدمات پژوهشي اعم از اندازه گيري، تجزيه وتحليل نتايج داده ها به کليه پژوهشگران ومحققين مي­باشد.

بعضي از تجهيزات موجود در آزمايشگاه عمومي شامل کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)، آمينو اسيد آنالايزر، کروماتوگرافي گازي (GC) و طيف سنج تحرک يوني (IMS) مي­باشد.

نام دستگاه (فارسي)

نام دستگاه (لاتين)

تصویر

کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)

High Performance Liquid Chromatography          

آمينو اسيد آنالايزر

Amino Acid Analyzer

کروماتوگرافي گازي (GC)   

Gas Chromatography

طيف سنج تحرک يوني (IMS)

Atomic Absorption Spectrophotometer