"هفتمين دورة كارگاه ايمني و بهداشت عمومي"  در آذرماه سال جاري در روز پنجشنبه مورخ 21 / 09 / 98 از ساعت 8 الي 12 در مجموعه تالارهاي مفاخر دانشگاه برگزار ميگردد. لازم به ذكر است، حضور در كارگاه مذكوربرای آن دسته از دانشجويان تحصيلات تكميلي كه سالهاي گذشته در اين كارگاه شركت نكرده اند الزامي مي باشد.