ستاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: ‌وقوع فرونشست زمین سبب متراکم و فشرده شدن آبخوان‌ها شده و بهره برداری از آنها را ناممکن می کند و از سوی دیگر با تخریب تاسیسات زیربنایی سبب اختلال در سازه های خدمت رسانی به مردم می‌شود.

جهانگیر عابدی کوپایی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا:

ادامه خبر ....