راي تأمين نيروي انساني متعهد و متخصص در زمينه آب كشاورزي به منظور نيل به خودكفايي فني لازم است متخصصيني تربيت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش و تجربيات خود در توسعه و رشد اقتصادي كشور از طريق بالا بردن بازده بهره‌برداري از منابع آب و خاك فعاليت كرده و در امور طراحي، اجرا و مديريت سيستم‌هاي آبياري و زهكشي، تأسيسات آبي ومنابع آب، ايجاد خوداشتغالي و ساخت وسايل و تجهيزات مورد نياز خدمت نمايند و در مسائل آموزشي و تحقيقاتي نيز همكاري كنند.

دانشجویان فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی رشته مهندسی آب دارای توانایی‌های زیر هستند:

  • توانایی تعیین نیاز آبی گیاهان، برنامه‌ریزی آبیاری و مدیریت سیستم‌های آبیاری.
  • طراحی و ارزیابی سیستم‌های آبیاری سطحی، بارانی و قطره‌ای.
  • طراحی و ارزیابی سیستم‌های زهکشی شامل زهکش‌های سطحی و زیر زمینی.
  • مطالعه و طراحی ساختمان‌های رو باز و انتقال ذخيره آب.
  • طراحی شبکه‌های تحت فشار انتقال آب.
  • مطالعات چرخه آب در طبیعت (هواشناسی، هيدرولوژي آب‌های سطحی و زیر زمینی).
  • کاربرد آب‌های نامتعارف (پساب تصفیه شده و آب‌های شور) در کشاورزی.