دوره کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی با هدف تربیت کارشناسانی با توانایی تولید و کنترل کیفیت محصولات غذایی در کارخانجات و مراکز وابسته دایر گردیده است. بطور کلي، دانشجويان فارغ‌التحصيل در دوره کارشناسی توانايي‌هاي زير را کسب خواهند کرد:

  • شناخت ترکیبات شیمیایی مواد غذایی و نحوه اندازه‌گیری آنها.
  • آشنایی با ویژگی‌های میکروبی مواد غذایی و تولید فرآورده‌های تخمیری.
  • آشنایی با اصول کنترل کیفیت مواد غذایی.
  • تولید و فرآوری انواع محصولات غذایی.
  • آشنایی با مباحث مهندسی صنایع غذایی از قبیل انتقال حرارت، انتقال جرم، طراحی فرآیندهای غذایی، ویژگی‌های تجهیزات صنایع غذایی و طراحی کارخانجات تولید مواد غذایی.
  • تولید محصولات جدید غذایی با توجه به نیاز بازار مصرف.
  • تعیین بهترین شرایط نگهداری و انبارداری محصولات کشاورزی و غذایی.

دانشجویان کارشناسی برای فراغت از تحصیل نیاز به گذرانیدن 140 واحد درسی در چهار سال (هشت نیمسال تحصیلی) را دارند.