گروه علوم و صنایع غذایی در دوره کارشناسی ارشد در 3 گرایش مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی صنایع غذایی و تکنولوژی مواد غذایی پذیرش دانشجو دارد. در این دوره دانشجویان دانش لازم در ارتباط با مدلسازی فرآیندهای غذایی، ویژگی‌های فیزیکی مواد غذایی، ویژگی‌های شیمیایی ترکیبات غذایی، میکروبیولوژی صنعتی، روش‌های نوین آزمایشگاهی و تکنولوژی‌های تکمیلی صنایع غذایی را کسب می‌کنند. از اهداف این دوره تقویت دانش تئوریک و توانایی‌های پژوهشی برای فعالیت در مراکز آموزشی به منظور تدریس در مقاطع کاردانی و کارشناسی و همچنین پژوهشی و مدیریتی در کارخانه­های تولید مواد غذایی و ادارات وابسته می‌باشد.

دانشجویان پس از گذراندن دروس در نیمسال دوم، پروپوزال پایان نامه خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند و طی سال دوم تحصیلی تحقیقات عملی پایان‌نامه را انجام می‌دهند. پس از گذشت دو سال تحصیلی، این دانشجویان باید تمام واحدهای درسی و پایان‌نامه‌ای خود را تکمیل کرده باشند.