در حال حاضر گروه علوم و صنایع غذایی در مقطع دکتری در 4 گرایش مهندسی صنایع غذایی، میکروبیولوژی صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی پذیرش دانشجو دارد. در این دوره دانشجویان در سال اول بسته به گرایش تحصیلی دروس نظری و عملی مختلف را گذرانده و سپس پژوهش بر روی رساله را انجام می‌دهند. از اهداف این دوره ضمن تقویت دانش تئوریک در زمینه علمی و ایجاد توانایی‌های لازم پژوهشی به منظور ارتقای سطح دانش جهانی و رفع معایب صنعت، آماد‌­سازی دانشجویان به منظور فعالیت به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه‌ها و همچنین مراکز پژوهشی صورت می‌گیرد.

دانشجویان پذیرفته شده در دوره دکتری علوم و صنایع غذایی با گذرانیدن 18 واحد درسی و 18 واحد رساله فارغ التحصیل می‌شوند. دانشجویان بعد از اتمام دروس، پروپوزال رساله خود را تحت راهنمایی یک یا دو عضو هیئت علمی به تصویب تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌رسانند. پس از سه سال تحقیق بر روی رساله، دانشجویان با دفاع از رساله فارغ التحصیل می­گردند.