لیست امکانات موجود:

 انكوباتور معمولي

انكوباتور يخچال‌دار

آون تحت خلاء

بن ماري

ترازو دیجیتال با دقت 0.001

ترانس ولتاژ بالا

خشک‌کن جریان هوای گرم

دستگاه اندازه‌گیری فعاليت آبي

دستگاه آنالیز بافت

دستگاه آنالیز گاز

دستگاه بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده

دسيكاتور ايزوترم هاي جذب و دفع آب

دماسنج مادون قرمز

ديتالاگر

سرعت سنج هوا

فر پخت نان

فیریزر جریان هوای سرد

محفظه تصویربرداری

هيگرولوگ