لیست امکانات موجود:

اتوکلاو

ترازو دیجیتال با دقت 0.01

تونل بخار

خط پاستوریزاسیون

دستگاه پخت نان

دستگاه درب بندی قوطی

دیگ پخت

ساکارومات

سانتریفیوژ ژربر

سردخانه بالای صفر

سردخانه زیر صفر

هود شیمیایی