شهرام دخانی
استاد
محمد شاهدی
استاد
رضا شکرانی
استادیار
زنده‌یاد مرحوم محمود شیخ زین الدین
دانشیار
غلام حسین کبیر
استادیار