مکان: سالن اجتماعات دانشكده كشاورزی
ساعت: 10:00
تاریخ: دوشنبه, آذر 4, 1398

 

موضوع: اهداف اصالح نژادی برای گاو های شيری نيوزلند

فایل ارائه: PDF icon بسمه تعالي.pdf