علوم دامی

گروه علوم دامی از سال 1356 با عنوان تولید و فرآورده‌های دامی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در مقطع کارشناسی آغاز کرد. سپس با نام مهندسی علوم  دامی در سال 1371 در مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش تغذیه دام و اصلاح نژاد دام به کار خود ادامه داد. در سال 1377مقطع دکتری علوم دامی در دو گرایش تغذیه طیور و تغذیه نشخوارکنندگان و در سال 1388 گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام و سپس درسال 90 گرایش فیزیولوژی دام نیز به مقطع دکتری اضافه گردید. هم اکنون این گروه دارای 2 استاد، 1 دانشیار، 6 استادیار و 2 بورسیه و همچنین 3 کارشناس می‌باشد. از جمله امکانات گروه علوم دامی می‌توان به 7  آزمایشگاه تخصصی و مزرعه تحقیقاتی لورک اشاره نمود. با توجه به جایگاه علوم دامی در توسعه صنعت دام و تولیدات دامی، گروه علوم دام دانشگاه صنعتی اصفهان با مراکز صنعتی و پژوهشی متعددی در استان اصفهان و کشور در ارتباط بوده و در راستای چشم‌اندازها و اهداف تعیین شده، طرح‌های پژوهشی خود را اجرا می‌نماید.

زبان: und