علوم خاک

گروه علوم خاک از سال 1362 فعالیت خود را به عنوان یکی از گرایش‌های رشته علوم زراعی در دانشکده کشاورزی آغاز کرد و سپس به صورت گروه علوم خاک به فعالیت خود ادامه داد. این گروه در سال 1365 در مقطع کارشناسی ارشد و در سال 1374در مقطع دکترا دانشجو پذیرفت. هم اکنون گروه علوم خاک با 10 عضو هیئت علمی مشغول به كار، 4 عضو هيئت علمي بازنشسته و 4 کارشناس آزمایشگاه در حال خدمت به بیش از 270 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌باشد.

گروه علوم خاک از سال 1379 تا سال 1383 به عنوان قطب علمی علوم خاک و از سال 1384 تا سال 1388 به عنوان قطب آلودگی آب و خاک فعالیت داشته است. از سال 1389 تاکنون نیز براي سومين دوره قطب علمی آب و خاک و سلامت انسان برای گروه علوم خاک به تصویب رسیده است.

زبان: und