گروه علوم باغباني درسال 1362 در دانشگاه صنعتي اصفهان پايه گذاري شد. اين گروه هم اكنون با شش عضو هيأت علمي شاغل در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکترای علوم باغباني دانشجو مي­پذيرد. از سال تحصيلي 1389 دانشجويان كارشناسي ارشد مي­توانند در يكي از سه گرايش ميوه­كاري، سبزي­كاري و يا گياهان زينتي به ادامه تحصيل بپردازند. گروه داراي 5 آزمايشگاه مجهز باغباني عمومي، فيزيولوژي گياهي، فيزيولوژي پس از برداشت، ريزازديادي و پژوهشي است. گلخانه‌هاي آموزشي و پژوهشي با دارا بودن بخش‌هاي ازدياد گياهان، نگهداري گياهان آپارتماني، گرمسيري و نيمه گرمسيري و گلخانه پژوهشي از بخش‌هاي فعال گروه است. همچنين قسمت­هايي از زمين­هاي كشاورزي داخل دانشگاه از جمله مزرعه چاه اناري و تونل­هاي فايبرگلاس جهت امور آموزشي در اختيار گروه و مزرعه لورك (در 20 كيلومتري دانشگاه) جهت انجام طرح‌هاي پژوهشي با گروه همكاري مي‌نمايد. سه هكتار كلكسيون مو و درختان ميوه، باغ سازگاري زيتون و آزمايشگاه­هاي كمك پژوهشي نيز از امكانات گروه مي‌باشد.

زبان: und