بیوتکنولوژی کشاورزی

بیوتکنولوژی مدرن با نگرشی به مفهوم کاربرد علوم زیستی در تولید فرآورده‌های کشاورزی، فرصت‌های زیادی را برای حل مشکلات غذایی و محیط زیستی فراهم آورده است. به همین دلیل، استفاده از بیوتکنولوژی براي تأمین مواد غذایی در کشورهای مختلف جهان گسترش چشمگیری یافته و به نظر می‌رسد استفاده از آن برای پیشبرد توسعه پایدار کشاورزی ایران نیز مورد توافق عمومی است. با توجه به چنین ضرورتی، گروه آموزشی بیوتکنولوژی کشاورزی به عنوان یک گروه بین گروهی (Interdepartmental) با هدف تعمیق و گسترش آموزش و پژوهش در زمینه‌های بیوتکنولوژی مربوط به کشاورزی در سال 1378 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس گردید. 

 

زبان: und