كارگاه توسعه روستایی

مسؤل: مهندس سودابه سرايي

شماره تماس: 33913355-031

لیست امکانات موجود

- ده دستگاه كامپيوتر

- بورد هوشمند

- ويدئو پروژكتور