راه اندازی قطب آلودگی آب و خاک

اهداف اصلي قطب آلودگی آب و خاک فراهم نمودن اطلاعات مورد نياز درباره عوامل موثر بر آلودگي خاک و آب، ارائه راه حل­هاي اصولي و عملي براي کاهش آلودگي و دفع زيست محيطي ضايعات، جلوگيري از انتقال فلزات سنگين به زنجيره غذايي و ... در چهار زمينه اصلي خلاصه مي شود:

ü       فعاليت­هاي پژوهشي

ü       فعاليت­هاي آموزشي

ü       همکاري­هاي علمي داخلي و بين المللي

برای اطلاعات بیشتر در مورد قطب آلودگی آب و خاک گروه علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان می توانید اینجا را کلیک کنید.

   

ارتقاء امنیت وب با وف بومی