سمینار پژوهشی

ارزيابي اثرات گرم شدن كره زمين بر رشد و عملكرد محصولات كشاورزي

/fa/events/3237
ساعت:
10:00
مکان:
سال اجتماعات دانشكده
تاریخ:
دوشنبه, تير 10, 1398

سمينار تيزفكري و آموزش دانشگاهي

در ادامه فعاليت‌هاي مركز كسب و كار دانشكده، سمينار با عنوان «تيزفكري (تفكر نق

/fa/events/3235
ساعت:
10:00
مکان:
سال اجتماعات دانشكده
تاریخ:
جمعه, ارديبهشت 6, 1398

سمینار پژوهشی

زیبایی شناسی مواد غذایی ( لایحه ای در دفاع از صنعت غذا)

/fa/events/3232
ساعت:
10:00
مکان:
سال اجتماعات دانشكده
تاریخ:
دوشنبه, ارديبهشت 9, 1398

سخنراني كارآفرينان موفق حوزه كشاورزي

سخنراني كارآفريني سه نفر از فعالان موفق حوزه كسب و كارهاي كشاورزي

/fa/events/3229
ساعت:
10:00
مکان:
سال اجتماعات دانشكده
تاریخ:
دوشنبه, اسفند 20, 1397

جشن درختكاري

/fa/events/3228
ساعت:
11:30
مکان:
دانشكده كشاورزي
تاریخ:
دوشنبه, اسفند 13, 1397

سمینار پژوهشی

"تقابل بين منافع بهره برداري و حفاظت محيط زيست در مناطق روستايي: رويكرد كشور

/fa/events/3227
ساعت:
11:30
مکان:
سالن اجتماعات دانشكده کشاورزی
تاریخ:
دوشنبه, اسفند 13, 1397

موضوع: دومین کنفرانس بین المللی

 برگزاري دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز در دانشگاه اصفهان در تاریخ هاي10 و 11 اردیبهشت ماه سال 1398

/fa/events/2487
ساعت:
مکان:
تاریخ:
دوشنبه, ارديبهشت 9, 1398