مکان: سال اجتماعات دانشكده
ساعت: 10:00
تاریخ: جمعه, ارديبهشت 6, 1398

در ادامه فعاليت‌هاي مركز كسب و كار دانشكده، سمينار با عنوان «تيزفكري (تفكر نقادانه) و آموزش دانشگاهي» مورخ دوشنبه 16 / 2 / 98 ساعت 10 تا 12 در سالن اجتماعات دانشكده برگزار مي‌گردد. ا