مکان: سال اجتماعات دانشكده
ساعت: 10:00
تاریخ: دوشنبه, اسفند 20, 1397

سخنراني كارآفريني سه نفر از فعالان موفق حوزه كسب و كارهاي كشاورزي