مزرعه چاه اناری با مساحت پنج هکتار در ضلع جنوبی دانشگاه صنعتی اصفهان قرار دارد. بخش مهمی از طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و همچنین آموزش دانشجویان کارشناسی در این مزرعه صورت می‌گیرد. این مزرعه با دارا بودن هفت سالن تحقیقاتی گلخانه‌ایی و پنج شاسی سرد تحقیقاتی و دارا بودن کلاس آموزشی مکان خوبی را برای تحقیقات و آموزش دانشجویان فراهم کرده است. همچنین  این مجموعه حدود سه هکتار باغ انگور را نیز در خود جای داده است.