گیاه پزشکی

گروه گياهپزشكي دانشکده کشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 1361 اقدام به پذيرش دانشجو در رشتهگياهپزشكي در مقطع كارشناسي نمود. اين گروه شامل دو بخش بيماري‌شناسي گياهي و حشره‌شناسي كشاورزي با هشت عضو هیئت علمی مي‌باشد. گروه گياهپزشكي داراي سه آزمايشگاه آموزشي حشره‌شناسي،بيماري‌هاي گياهي و سم شناسي با امكاناتي مناسب جهت آزمايشگاه‌هاي دروس مقطع كارشناسي و پنج آزمايشگاه پژوهشي جهت استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد مي‌باشد. اين گروه در حال حاضر در حشره‌شناسي كشاورزي در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي‌پذيرد.

بطور کلی، دانشجویان فارغ‌التحصیل در دوره‌های فوق توانایی‌های زیر را کسب خواهند کرد:

-       توانایی تشخیص حشرات آفت و بیماریهای گیاهی.

-       توانایی ارائه راه حل های مناسب در زمینه کنترل آفات و بیماریهای گیاهی.

زبان: und