علوم و صنایع غذایی

امنيت غذايي جزء مهمترين اهرم‌هاي استراتژي کشورها به منظور استقلال و خودكفايي مي‌باشد. استفاده بهينه از مواد غذايي، كاهش ضايعات، مديريت صحيح بر منابع و نيز استفاده از علوم و فنون نوین به منظور حفظ كيفيت و افزايش عمر نگهداري مواد غذايي نيازمند نيروهاي متخصص و كارآزموده در اين زمينه مي‌باشد. بديهي است نيل به این هدف جز با در اختيار داشتن نيروي انساني متخصص كه توانايي‌هاي خود را در محيط آموزش و علمي مناسب كسب نموده باشد، امكانپذير نخواهد بود.

گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1358 با ايجاد رشته تبديل و فرآوری محصولات کشاورزي تشکيل شد. اولین دوره دانشجویان کارشناسی این گروه در سال 1367 جذب و سپس دوره کارشناسي ارشد در رشتهعلوم و صنايع غذايي در سال 1372 و مقطع دکتري صنایع غذایی در سال 1382 دایر گردید. در حال حاضر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی در رشته علوم و صنایع غذایی، در مقطع کارشناسی ارشد در 3 گرایش تکنولوژی، مهندسی و میکروبیولوژی مواد غذایی و در مقطع دکتری در 4 گرایش تکنولوژی،مهندسی، میکروبیولوژی و شیمی مواد غذایی پذیرش دانشجو دارد.

زبان: und