آزمایشگاه مرکزی

مسؤل آزمایشگاه

دکترشيوا ميرمهديه
شماره تماس :33913311
پست الکترونيک: Shiva_mirmahdieh@yahoo.com

مهندس مسعود گل محمدي
پست الکترونيک: Kiagol80@yahoo.com

تجهيزات موجود در آزمايشگاه عمومي
دستگاه کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)
دستگاه آمينو اسيد آنالايزر
دستگاه کروماتوگرافي گازي (GC)
دستگاه طيف سنج تحرک يوني (IMS)
انکوباتور
حمام بخار آب
حمام اولتراسونيک

تجهيزات موجود در مرکز پژوهشي کشت بدون خاک
دستگاه طيف سنج جذب اتمي
دستگاه اسپکتروفتومتر
کوره الکتريکي
سانتريفوژ يخچالدار
آون

تجهیزات پيشرفته دانشکده

نام دستگاه (فارسي) نام دستگاه (لاتين) محل تصویر
کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC) High Performance Liquid Chromatography آزمايشگاه عمومي- صنايع غذايي
آمينو اسيد آنالايزر Amino Acid Analyzer آزمايشگاه عمومي
کروماتوگرافي گازي (GC) Gas Chromatography آزمايشگاه عمومي- صنايع غذايي- علوم دامي
طيف سنج تحرک يوني (IMS) Ion Mobility Spectrometry آزمايشگاه عمومي
طيف سنج جذب اتمي (AAS) Atomic Absorption Spectrophotometer مرکز پژوهشي کشت بدون بدون خاک- علوم خاک
زمان واقعی پی سی آر Real Time PCR بيوتکنولوژي- علوم دامي
گاما کانتر Gamma Counter علوم دامي
ميلکواسکن MilkoScan علوم دامي
کشت پيوسته Continuous culture علوم دامي
قرائت الايزا ELISA reader علوم دامي
سطح سنج برگ leaf area meter زراعت
دستگاه اندازه‌گيري تبادلات گازي (فتوسنتز) Portable Photosynthesis meter (gas exchange) زراعت
دستگاه اندازه‌گيري فلورسانس کلروفيل Chlorophyll fluorometer زراعت- باغباني

 

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی