موفقیت‌های ملی و بین‌المللی

برخی افتخارات علمی دانشکده کشاورزی بشرح زیر می‌باشد:

  • چاپ بيش از 4000 مقاله توسط اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در مجلات معتبر داخلي و خارجي تا پایان سال 2016 كه حدود 1400 مورد آن ISI مي‌باشند.
  • ارائه بيش از 5000 مقاله در همايش‌هاي معتبر ملي و بين‌المللي توسط اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی.
  • میزبانی تعداد زیادی از همايش‌هاي ملي و بين المللي.
  • تألیف و ترجمه بیش از 300 عنوان كتاب.
  • 5 مورد استاد نمونه کشوری.
  • 24 مورد پژوهشگر نمونه کشوری.
  • 96 مورد اختراع و اکتشاف ثبت شده.
  • جوایز متعدد جشنواره جوان خوارزمی.
  • کسب مقام در المپیادهای علمی دانشجویان کشور.

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی